Welkom bezoeker,

U gaat eensgezind scheiden, en wilt –en kunt– samen het meest efficiënte juridische traject ?

Via deze website kan een specifieke doelgroep (zie Menu), wonend in (en i.p. ook buiten) Nederland, op een zo zelfstandig mogelijke wijze internetscheiden volgens Nederlands recht, wat aanmerkelijk in tijd, comfort en kosten scheelt, vergeleken met de diverse traditionele scheidingsbehandelingen en uiteraard in alle opzichten enorm kostbare ‘vechtscheidingen’.

internetechtscheiding_eensgezind_vlot_samen_scheidenTalrijke cliënten zijn al sinds 2006 geholpen. Eensgezinde opdrachtgevers tot scheiding op gemeenschappelijk verzoek krijgen 1 neutrale advocaat als (directe) contactpersoon.

Bij alle Nederlandse rechtbanken en gemeenten worden rechtstreeks de juridische scheidingsaanvragen ingediend, nadat eerst het scheidingsconvenant en zo nodig ouderschapsplan opgemaakt zijn, waarbij opdrachtgevers samen goed hun voorbereiding doen (huiswerk: feiten, wensen, bedoelingen, en eventuele vragen, duidelijk op een rij zetten in eigen bewoordingen, binnen hier geboden basismodellen).

Afgezien van internetechtscheiding kan langs deze weg uiteraard ook geregistreerd partnerschap beëindigd worden, en scheiding van tafel en bed, waarbij het huwelijk formeel in stand blijft. Tevens is (semi) internetbehandeling voor 1 partij op eenzijdige aanvraag mogelijk, meestal met een of meer consult.

Informeer uzelf op deze website via het menu: Doelgroep, Behandeling, Aandachtspunten, Downloads, etc. Op aanvraag ontvangt u modelconvenant voor uw voorbereiding.

Behoort u samen tot de doelgroep ? Stuur geheel (advocaat)vertrouwelijk online uw aanvraag via de Contact pagina.

moolenaaradvocaat